Object not installed! Please copy QDNS.dll to your permanent Directory and run "regsvr32 QDNS.dll"
Konsultbutiken Start | Information | Kontakta oss
Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult
Annonsera uppdrag | Förfrågan

Connector Data Konsultbutiken Lediga konsulter

Lediga konsulter

Här visas de Konsulter som är eller kommer att bli lediga inom den närmaste tiden.

Klicka på konsult ID - numret för att se en utförligare beskrivning av konsulten.

Sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

Konsult ID Specialitet Geografiskt Område Ledig

471

Tasr uppdrag löpande

472

Systemstöd för processer/rutiner. Egna applikationer för dynamisk decentraliserad in- & utdatahantering. Lösningar baserade på SQL, VB/ADO, Access m fl DB och Excel. Förstudier, projektledning, behjälplig i ekonomisystemsbyten, dokumentation. Implementering av analysverktyg. Ekonom att hyra. Sverige, prio Östergötland & mellan-Sverige Tar uppdrag löpande

473

IT-ansvar, projektledning, kvalitet/arbetsmiljö/miljö Utgår från Värmland, Dalsland Tar t.v. bara längre uppdrag

474

UNIX/Linux C programmering med inriktning mot telefoni/talsvarssytem. Programmering och systemering för realtids- och procedurorienterade språk såsom C, Java, PLEX, Delphi, PERL samt UNIX script Stockholm Tar uppdrag löpande

475

Tar uppdrag löpande

476

Vi kapslar in driftsystem för tjänster via internet. Vi sätter en kvalitetsstämpel på din internettjänst. Sverige. Tar uppdrag löpande.

477

Informationssäkerhet,Projekledning,Analyser,Metoder,Modeller,Upphandling / Inköp,ISO 17799-1, SS 627799-2, Juridik Europa med utgångspunkt från Göteborg Tar uppdrag löpande

478

Tar uppdrag löpande

479

Webprogrammering och databaser, samt teknisk projektledning. Bred teknisk kunskapsplattform och erfarenheter från svåra projekt. Linköping - Sverige - Norden - Europa - Världen. Tar uppdrag löpande

480

Tar uppdrag löpande


Copyright ©  Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives.
E-postadresser