Object not installed! Please copy QDNS.dll to your permanent Directory and run "regsvr32 QDNS.dll"
Konsultbutiken Start | Information | Kontakta oss
Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult
Annonsera uppdrag | Förfrågan

Connector Data Konsultbutiken Lediga konsulter

Lediga konsulter

Här visas de Konsulter som är eller kommer att bli lediga inom den närmaste tiden.

Klicka på konsult ID - numret för att se en utförligare beskrivning av konsulten.

Sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

Konsult ID Specialitet Geografiskt Område Ledig

460

Tar uppdrag löpande

461

Tar uppdrag löpande

462

Change management Processkartläggning och implementering Projektledning Sverige Europa Tar uppdrag löpande

463

Se Erfarenhet. Detaljspecialiteter: utvärderingar, enkäter (även webbaserade), nöjdhetsundersökningar med multivariat statistisk analys, befolkningsprognoser, lönsamhetsberäkningar, upphandlingar enligt LOU. Hela landet, men företrädesvis Göteborgsområdet. Tar uppdrag löpande.

464

IFS Application Konsulting och Projektledning Oracle databas Sverige och internationellt Tar uppdrag löpande

465

Unix, Linux, C, assembler, inbäddad/hårdvarunära programmering, nätverksprotokoll. Portar GNUs programmeringsmiljö (GCC, binutils, GDB, glibc) till nya plattformar. Sverige, främst Göteborgstrakten. Tar uppdrag löpande.

467

Tar uppdrag löpande

468

Informationssäkerhet, riskanalys, IS/IT-strategi, projektledning,IT-chef att hyra Tar uppdrag löpande

469

Tar uppdrag löpnade

470

Tar uppdrag löpande


Copyright ©  Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives.
E-postadresser