Object not installed! Please copy QDNS.dll to your permanent Directory and run "regsvr32 QDNS.dll"
Konsultbutiken Start | Information | Kontakta oss
Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult
Annonsera uppdrag | Förfrågan

Connector Data Konsultbutiken Lediga konsulter

Lediga konsulter

Här visas de Konsulter som är eller kommer att bli lediga inom den närmaste tiden.

Klicka på konsult ID - numret för att se en utförligare beskrivning av konsulten.

Sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

Konsult ID Specialitet Geografiskt Område Ledig

417

Programmering Windows (NT/2000) SAP R/3, Microsoft VB IBM 3090, MVS: Cics, Cobol, DB2, IMS Västra Götaland, Sverige Tar uppdrag löpande

418

Projektledning inom IT. Systemtestning, systemutveckling. PDM/PLM Unix C/C++ Västra Götaland, Sverige Tar uppdrag löpande

419

Projektledning av kundprojekt mjukvara, verksamhetsprojekt och IT-projekt mot stora organisationer. Interrim Management. Sverige och i vissa fall utomlands Omedelbart

421

Java J2EE, (JSP, Servlets, EJB) (Sun Certified Java 2 Programmer Sun Certified Web Component Developer for Java 2 Platform, Enterprise Edition Sun Certified Business Component Developer for Java 2 Platform, Enterprise Edition) Malmö, Lund, Helsingborg, Köpenhamn Tar uppdrag löpande (i mån av tid)

422

Kompletta installationer av data och TV nät. Koppar eller fiber. Projketering, installation, dokumentation & besiktning. Funktionsavtal för datanät. 4:e storstadregionen med omnejd. Vi har normalt resurser att påbörja uppdrag omgåen

423

Projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling, förstudier, kravanalyser, kundanpassade utbildningar Stockholmsområdet med omnejd Tar uppdrag löpande

424

Projektledning av kundprojekt mjukvara, verksamhetsprojekt och IT-projekt mot stora organisationer. Affärsutvecklingsprojekt. Interrim Management. Sverige och i vissa fall utomlands. Omedelbart.

425

Vi erbjuder kemiska analyser och konsulttjänster, främst materialanalyser, produktanalyser, trouble-shooting, processkontroll, miljökontroll, metaller och legeringar, plaster, polymerer och kompositer. Unik kompetens och instrumentella resurser inom kemiska materialanalyser, pulverkarakterisering samt reologiska undersökningar. Korta handläggningstider. Förebyggande kvalitetssäkring för minskade felkostnader. Beslutsunderlag för miljöledning, miljöinventering mm. Hjälp vid upphandling av analyser med behovsanalys, framtagande av kravspecifikationer, urval av lämpliga tekniker osv. Utbildare i PCB för byggsektorn, reologi. Specialiteter: Materialanalyser, kemiska egenskaper, reologiska undersökningar, pulverkarakterisering, partikelstorleksanalyser, PCB i fogmassa. Nyckelord: kemi, analys, laboratorium, reologi, partikelstorlek, PCB, fogmassa, ackrediterad, miljö, miljöanalys, miljöinventering. Branscher: kemisk industri, verkstadsindustri, energi- kraftsektorn, byggsektorn, miljökonsulter, byggnadskonsulter. Norden, Sverige, norra Sverige Tar uppdrag löpande

426

Tar uppdrag löpande

427

Tar uppdrag löpande


Copyright ©  Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives.
E-postadresser