Object not installed! Please copy QDNS.dll to your permanent Directory and run "regsvr32 QDNS.dll"
Konsultbutiken Start | Information | Kontakta oss
Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult
Annonsera uppdrag | Förfrågan

Connector Data Konsultbutiken Lediga konsulter

Lediga konsulter

Här visas de Konsulter som är eller kommer att bli lediga inom den närmaste tiden.

Klicka på konsult ID - numret för att se en utförligare beskrivning av konsulten.

Sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

Konsult ID Specialitet Geografiskt Område Ledig

346

Microsoftinriktad mjukvaruutveckling med bland annat Visual C++, COM, MFC, ATL, C#, VB, ASP.NET, MS SQL Server, SQL Windows Stockholm med omnejd. Eventuellt veckopendling. Tar uppdrag löpande

347

Webbutveckling Linköping Tar uppdrag löpande

348

Specialist på arkitektur och utveckling baserat på Java/J2EE eller XML. Arbetat med Weblogic sedan 2000. Stor vana med ops source verktyg som tex srping, tomcat, hibernate, junit, ant etc Stockholm med omnejd From 1/12 2005

349

Tar uppdrag löpande

350

Matematiktunga teknisk vetenskapliga tillämpningar. Computer vision (bildanalys, bildbehandling), Realtidssystem, Robotik, 3D-grafik, Grafiska gränssnitt, Middleware (EJB, Servlets, RMI). Språk: C/C++, Java, Ada, Erlang, Prolog, Pascal. Stockholm Tar uppdrag löpande

351

Teknikskribenter, informationsdesign, kommunikationsanalys, användbarhetsundersökningar och retorikutbildare. Kan leverera både projektledare och specialister. Sverige, Stockholm i första hand Tar uppdrag löpande.

352

Kvalificerad projektledning inom systemutvecklingsprojekt med krav på snabba resultat och hög kvalité. Projektledning av implementationsprojekt för affärskritiska datalager och billingsystem i komplexa miljöer med bla SAS Institutes produkter. Systemutveckling med fokus på förstudie, kravanalys, systemdesign och implementation. Rådgivare vid systeminköp eller systemutveckling. Stockholm med omnejd Tar uppdrag löpande

353

Datawarehouse,Beslutsstöd och ledningssystem,Stöd för att hantera budget och prognosprocesser. Tar uppdrag löpande

354

UNIX programmering. UNIX systemadministration. C-programmering. Även Web-utveckling. Stockholm med omnejd. Tillgänglig.

355

Tar uppdrag löpande


Copyright ©  Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives.
E-postadresser