Object not installed! Please copy QDNS.dll to your permanent Directory and run "regsvr32 QDNS.dll"
Konsultbutiken Start | Information | Kontakta oss
Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult
Annonsera uppdrag | Förfrågan

Connector Data Konsultbutiken Lediga konsulter

Lediga konsulter

Här visas de Konsulter som är eller kommer att bli lediga inom den närmaste tiden.

Klicka på konsult ID - numret för att se en utförligare beskrivning av konsulten.

Sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

Konsult ID Specialitet Geografiskt Område Ledig

294

C/C++ programmering, Java, Javascript, portering, kompilatorteknik, verifiering, integration, lasttest, autotest, simulering, ASIC, HW+SW, HW-nära programmering, realtidsprogrammering, embedded, telekom, järnväg, medicin, ärendehantering Stockholm, mälardalen Är tillgänglig omgående

295

Systemutveckling inom Catia V4/V5, internetbaserade flerskiktslösningar och integration, systemutveckling inom flera moderna programspråk och miljöer (Java, J2ME, C/C++, VB, ASP, JSP). Flera konsulter tillgängliga. Stockholmsbaserade, tar uppdrag inom Europa. Tar uppdrag löpande. Kan ta projekt till fastpris.

296

Tar uppdrag löpande

297

Tar uppdrag löpande

298

Tar uppdrag löpande

299

Tar uppdrag löpande

300

Grafisk formgivning, Webbdesign, 3D-grafik, Illustrationer och CD-romproduktion Sverige i huvudsak Stockholm Tar uppdrag löpande

301

Konsultinriktning: - Konsult med inriktning på rådgivning, strategisk analys, processanalys, verksamhetsutveckling, system-installationer/uppgraderingar och testning, projektledning. Arbetar som ledare, coach, mentor men även som chef att hyra.- Väl insatt i olika typer av kvalitets-system, exv. MIL, AQAP, ISO, QS och FAR. - Ledarstil kännetecknas av idéer, visioner, stor initiativförmåga, självständighet och en hög personlig integritet, realistisk jaguppfattning och frånvaro av prestige/status och känner entusiasm inför utmaningar och arbetar målinriktat. - Djup analytisk förmåga, lätt att ta beslut och uthållighet, stresstålig. - Förmåga att organisera, entusiasmera och leda starka, professionella team. Kompetensområden · Strategisk analys och utveckling. Metoder för att analysera nuläget i företaget och att genomföra bench-marking och konkurrentanalys samt utforma framtidsscenario och mål. · Verksamhetsutveckling. Analysera och utveckla företagets processer, administrativa såväl som produktion. · Installation/uppgradering/testning av affärssystem. · Chef/ledare, coach, mentor · Projektledning. Erfarenhet i att driva verksamhetsförändringar mot uppsatta mål och vid införande/uppgradering av affärssystem Sverige, Norden, Europa och Amerika (Nord, Latin o Tar uppdrag löpande

302

Project Management, SPRÅKKUNSKAPER Svenska och Engelska flytande i tal och skrift. Förstår Danska och kan göra mig förstådd då jag arbetat i Danmark i ca 2½ år. DATORKUNSKAPER Goda kunskaper i Excel, Mycket goda kunskaper i Word, Mycket goda kunskaper i Powerpioint, Goda kunskaper i nätverk, Goda kunskaper i Microsoft server 2003, Kunskap i Business Moduler, Goda kunskaper i Magic Draw, Goda kunskaper i Microsoft Project. ÖVRIGT Mycket goda kunskaper i ISO 17025, 17020 och 15189. Uppdrag hos Swedac i samband med bedömning av Laboratoriemedicinska och industriella laboratorier Utbildningsuppdrag för Swedac/SIDA i Litauen för tekniska bedömare under standarden ISO 17025. Uppdrag hos Swedac i samband med Ackreditering av Alborg Lab Kairo, Egypten Mycket goda kunskaper i HL7, XML och EDIfact (mapping mm) Projektledning i större och mindre projekt. Körkort, AB Eget företag sedan 2000 BuW IT Consluting. Alla Tar uppdrag löpande, Ledig till uppdrag just nu.

303

Java (J2EE, J2SE, J2ME) EJB, RMI CORBA, Unix (Linux free BSD mm), C / C++ Visual C++ MFC. Systemarkitektur, modellering (UML), Cocoa, objective-c, OpenStep, GNUstep. Hela Sverige ( främst Stockholm ) Tar uppdrag löpande


Copyright ©  Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives.
E-postadresser