Object not installed! Please copy QDNS.dll to your permanent Directory and run "regsvr32 QDNS.dll"
Konsultbutiken Start | Information | Kontakta oss
Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult
Annonsera uppdrag | Förfrågan

Connector Data Konsultbutiken Information

Information om Konsultbutiken!

  Här får Ni veta:
 • varför Ni skall besöka Konsultbutiken
 • vilka vi är
 • hur Ni gör för att få mest nytta av Konsultbutiken
Vår idé är att underlätta för Er, uppdragsgivare, konsultköpare, projektledare, m fl att hitta konsulter med önskad kompetens.
  Fördelar med vårt koncept är att Ni kan:
 • söka i vår konsultdatabas dygnet runt
 • efterfråga/beställa utsökta konsulter som skulle passa hos Er
 • med en kontakt få tillgång till ett brett utbud av IT-konsulter, m fl
 • av oss få en entreprenadlösning, där vi företräder flera konsultbolag
 • lämna in Era uppdrag - varefter vi anonymt annonserar ut dem i vårt nätverk
 • ha en kontinuerlig kontakt med oss och få snabba och bra lösningar
 • med förtroende vända Er till oss
Vi har förmedlat konsulter sedan 1990 och sedan 1995 på Internet
och har fått många kunder som insett fördelarna med Konsultbutiken.

Testa oss!

Vilka är vi?
Konsultbutiken ägs av Connector Data AB, som funnits i branschen sedan 1983. VD är Roy Jarmalm, som arbetat i IT-branschen i över 40 år och flera av dessa som ansvarig för IT-konsulter.

Konsultbutiken består av ett nätverk av konsultföretag. Idag medverkar ca 400 företag med över 25 000 konsulter. Variationen på företag är stor: Vi har många enmans- och små företag, där Konsultbutiken är en väsentlig kanal för deras marknadsföring. Nästa stora grupp består av 20- 300 konsulter. Dessutom har vi förmånen att ha med ett par av de allra största IT-företagen.

Anledningen till att vi inte listar upp alla företagen i nätverket beror helt enkelt på att vi vill vara Er kontakt.

Med vår stora bredd täcker vi de allra flesta behov av IT-specialister. Ju mer udda uppdraget är desto mera sporrar det oss att hitta kompetenser.

Förutom alla sorter av IT-kompetenser, så har vi även management-, ekonomi-, teknik-, sälj-, utbildnings-, fastighetsförvaltnings- och adminstrativa resurser.

Konsulternas erfarenhet och kunskap är givetvis mycket skiftande. Några kan ha arbetat med IT i 40 år andra är nyutexaminerade. Alla varianter däremellan finns. Vi har ett klassificeringssystem, där vi kan se varje konsults nivå (1-5) per kompetens. En 5:a innebär att konsulten tillhör de 5 bästa i Sverige (subjektivt).

En uppdragsgivare kan förutom kompetenser ställa krav på övrigt som kan vara av intresse, t ex erfarenhet, utbildning, referenser, prisnivå, mm.

Geografiskt har vi en bra täckning över Sverige, även om de flesta konsulterna (liksom uppdragen) finns i Stockholmsområdet. Vi har även konsulter i Norge, Finland och England. En internationell utökning av uppdrag och konsulter pågår.

Vi är mycket flexibla och anpassningsbara i våra avtal med uppdragsgivare. Vi erbjuder heltidsuppdrag , deltidsuppdrag, "bollplanksuppdrag", fastprisuppdrag, löpande räkning, etc. Skulle Ni föredra att avtalet skrivs mellan Er och konsultföretaget, så kan vi även diskutera detta.

En speciell typ av åtagande, som vi kan erbjuda är konsulting/rekrytering.


Hur går Ni tillväga som uppdragsgivare/konsultköpare?
Förstagångsbesökare kontaktar oss lämpligen via telefon eller epost och berättar om sina önskemål. Tillsammans kan vi då komma överens om hur vi lämpligen skall arbeta tillsammans för att uppnå de bästa och snabbaste lösningarna.

Många kunder föredrar att även fortsättningsvis ringa eller maila oss. Det tycker vi är helt Ok.

Uppdragsgivarens önskemål transformeras till uppdrag, vilka vi lägger ut till våra konsultföretag. De kan via lösenord studera aktuella uppdrag och anmäla sitt intresse. Uppdragslistan omfattar fortlöpande ca 50 uppdrag. Dagligen tillsätts respektive tillkommer ett antal uppdrag.

Uppdragsgivare, som vi har en etablerad kontakt med, kan föredra att snabba upp processen genom att klicka på "Annonsera uppdrag" och leverera de uppgifter vi behöver.

För uppdragsgivare som inte har något emot att själva hjälpa till att söka fram lämpliga konsulter, så erbjuder Konsultbutiken flera sökmöjligheter:
 • man kan söka i en kompetenshierarki och nå fram till de konsulter som har önskade kompetenser.
 • man kan gå igenom hela listan av lediga konsulter, eller
 • man kan söka konsulter inom önskat kompetensområde.
I de flesta fall får man förslag på konsulter och deras komprimerade konsultprofiler. Om man mot förmodan inte får träff, kontakta oss så hittar vi en lösning.
Om t ex konsulterna "30" och "98" verkar intressanta, så mailar man eller fyller i "förfrågan" till oss.
Vi kontrollerar om dessa är lediga under önskad tid och att de uppfyller övriga krav.

Stämmer allting så offererar vi konsulterna och skickar deras konsultprofiler. Väljer uppdragsgivaren att gå vidare, så blir nästa steg vanligtvis ett sammanträffande mellan uppdragsgivare och konsult. Connector Data medverkar oftast vid dessa möten.

Förhoppningsvis leder detta till ett lyckosamt uppdrag och en nöjd uppdragsgivare.

För att säkra och förbättra kvaliteten så håller vi kontinuerlig kontakt med både uppdragsgivare och konsulter. Efter avslutat uppdrag vill vi ha en skriftlig utvärdering från uppdragsgivare respektive konsult.


Copyright ©  Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives.
E-postadresser